RESOLUCIÓN Nº 312/14: IAPOS – Persona Discapacitada solicita cobertura de Hogar por ser Discapacitada.